Tin tức

05/12/2017

Công ty thông báo nhận sinh viên thực tập tại Công ty.

Chi tiết

14/10/2016

Công ty thông báo tuyển các sinh viên thực tập tại Công ty. Hồ sơ chuẩn bị như sau:

Chi tiết

23/11/2015

Chiều 20/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) với 391/392 đại biểu tán thành, chiếm 79,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

Chi tiết

16/10/2015

Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư vấn Sài Gòn thông báo về việc nhận sinh viên thực tập năm 2015-2016 đối với các sinh viên đang học năm cuối tại các Khoa Kế toán - Kiểm toán tại các Trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết

16/10/2015

Trả lời công văn không số ngày 26/6/2015 của các công ty kiểm toán Deloitte, E&Y, KPMG, PwC đề nghị giải thích rõ một số nội dung quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 200) về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau

Chi tiết

19/08/2015

Dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 tới đây. Về điều kiện được cấp chứng chỉ kế toán viên nhận được nhiều ý kiến, trong báo cáo mới đây, Thường trực Ủy ban Tài chính- Ngân sách và Cơ quan soạn thảo- Bộ Tài chính cho biết, quy định trong dự thảo Luật không giới hạn chỉ người có chứng chỉ kế toán viên mới được làm công tác kế toán nên không ảnh hưởng đến công việc của người làm kế toán có trình độ cao đẳng, trung cấp.

Chi tiết

Total: 6

Liên hệ

Mr. Cát, Chủ tịch HĐTV
Mobile: 0913778379
Email: tvcat@saigonauditing.com
 
Mr. Hiếu, Giám đốc điều hành
Mobile: 0903382437
Email: bhieu@saigonauditing.com

Facebook

Top