Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực
Ông Trần Văn Cát với hơn 24 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực Kiểm toán, Thuế, Kế toán, Tài chính tại Việt Nam, với các cương vị Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Giám đốc. Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Mobile: 0913 778 379 Email: tvcat@saigonauditing.com Ông BÙI TRUNG HIẾU - CPA, Giám đốc Ông Hiếu là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), với hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực Kiểm toán, Thuế, Kế toán, Tài chính tại Việt Nam, với các cương vị Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Giám đốc tài chính. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Mobile: 0903 382 437 Email: bhieu@saigonauditing.com

Ông TRẦN VĂN CÁT, Chủ tịch HĐTV

Ông Trần Văn Cát là Kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính cấp, và là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Ông Trần Văn Cát có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và Kiểm toán.

Mobile: 0913 778 379   Email: vcat@saigonauditing.com

Ông BÙI TRUNG HIẾU, Giám đốc điều hành

Ông Bùi Trung Hiếu là Kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính cấp, và là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Ông Bùi Trung Hiếu có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và Kiểm toán.

Mobile: 0903 382 437   Email: bhieu@saigonauditing.com

Ông ĐỖ NGỌC HỮU

Ông Đỗ Ngọc Hữu, Phó Giám đốc điều hành, là Kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính cấp, và là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Ông Đỗ Ngọc Hữu có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và Kiểm toán.

Mobile: 0983 007 709   Email: dnhuu@saigonauditing.com

Bà HOÀNG THỊ TRÚC HƯƠNG

Bà Hoàng Thị Trúc Hương, Phó Giám đốc nghiệp vụ, là Kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính cấp, và là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Bà Hương có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và Kiểm toán.

Mobile: 0903 158 654   Email: htthuong@saigonauditing.com

Ông TRẦN DANH DỰ

Ông Trần Danh Dự, Phó Giám đốc nghiệp vụ, là chuyên viên tài chính kế toán của Công ty. Ông Trần Danh Dự có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và Kiểm toán.

Mobile: 0918 186 322   Email: danhdu@saigonauditing.com

 

Ông NGUYỄN QUỐC ĐẠT

Ông Đạt là kỹ sư xây dựng, và có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành.

Mobile: 0909 719 272   Email: nqdat@saigonauditing.com

Bà HUỲNH NGỌC SANG

Bà Huỳnh Ngọc Sang, Trưởng văn phòng đại diện tại TP Vĩnh Long. Bà Huỳnh Ngọc Sang có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và Kiểm toán.

Mobile: 0913 125 466   Email: hnsang@saigonauditing.com

Ông HUỲNH THẾ THO

Ông Huỳnh Thế Tho, Phó Giám đốc nghiệp vụ kiểm toán, là Kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính cấp. Ông Huỳnh Thế Tho có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán và Kiểm toán.

Mobile: 0988 116 129   Email: httho@saigonauditing.com

 

 

Liên hệ

Mr. Cát, Chủ tịch HĐTV
Mobile: 0913778379
Email: tvcat@saigonauditing.com
 
Mr. Hiếu, Giám đốc điều hành
Mobile: 0903382437
Email: bhieu@saigonauditing.com

Facebook

Top