Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán
Chúng tôi đem đến Quý khách dịch vụ kiểm toán hữu hiệu và hiệu quả bằng việc tối ưu các phương pháp tiếp cận rủi ro và các hiểu biết đầy đủ về hoạt động kinh doanh của Quý khách.

- Kiểm toán báo cáo tài chính;

- Kiểm toán hoạt động;

- Kiểm toán tuân thủ;

- Kiểm toán nội bộ;

- Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành;

- Soát xét báo cáo tài chính;

- Kiểm toán các thông tin tài chính trên cơ sở thỏa thuận trước;

Liên hệ

Mr. Cát, Chủ tịch HĐTV
Mobile: 0913778379
Email: tvcat@saigonauditing.com
 
Mr. Hiếu, Giám đốc điều hành
Mobile: 0903382437
Email: bhieu@saigonauditing.com

Facebook

Top