Dịch vụ khác

Dịch vụ khác
Chúng tôi đem đến các giải pháp toàn diện nhằm gia tăng giá trị của Quý khách.

- Tư vấn đầu tư

- Tư vấn lập phụ lục về xác định giá thị trường trong các giao dịch với bên liên quan;

- Tư vấn thủ tục thành lập Văn phòng Đại diện nước ngoài

Liên hệ

Mr. Cát, Chủ tịch HĐTV
Mobile: 0913778379
Email: tvcat@saigonauditing.com
 
Mr. Hiếu, Giám đốc điều hành
Mobile: 0903382437
Email: bhieu@saigonauditing.com

Facebook

Top